Zbiorniki przeciwpożarowe dla obiektów przemysłowych.

przez | 29 czerwca 2022

Zbiorniki przeciwpożarowe to nieodłączny element obiektów przemysłowych w sytuacjach, kiedy nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości wody gaśniczej. Dotyczy to nie tylko obiektów przemysłowych, ale również magazynów gazów i cieczy łatwopalnych. Zbiorniki te służą głównie jako awaryjne źródło zasilania stałych urządzeń gaśniczych, instalacji oraz sieci ppoż., a także do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Przepisy i wymogi ppoż

Zgodnie z panującymi obecnie przepisami należy zapewnić możliwość poboru wody z hydrantu na cele przeciwpożarowe o wydajności 5,10 dm³/s lub większej. W przypadku gdy uzyskanie takiego wypływu wody nie jest możliwe, należy zaprojektować zbiornik wody przeciwpożarowej
o odpowiedniej pojemności. Ze względu na konstrukcje zazwyczaj pełnią one funkcję zbiorników retencyjnych jednak odpowiednio wyposażonych. Zbiorniki przeciwpożarowe producent zobowiązany jest zaprojektować i wykonać według wytycznych zawartych w:
– Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów pożarowych (DzU z 2010 r. nr 109, poz. 719),
– Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU z 2009 r. nr 124, poz. 1030).

Budowa zbiornika ppoż

Zbiorniki przeciwpożarowe producent wykonuje ze stali nierdzewnej, żelbetu lub z tworzyw sztucznych takich jak polipropylenu, lub polietylenu. Zbiorniki, ze względu na usytuowanie dzielą się na zewnętrzne: naziemne i podziemne oraz wewnętrzne umieszczone w budynku. Bardzo często projekt zbiornika przygotowywany jest w raz projektem obiektu. Zbiorniki przeciwpożarowe producent ma możliwość dopasować również do istniejących obiektów, które na przykład zostają przekształcone, zmieniają charakter, funkcje lub są rozbudowywane. Konstrukcja zbiorników oraz rozwiązania technologiczne z nimi związane muszą spełniać odpowiednie normy krajowe, oraz europejskie, a także standardy jakości i bezpieczeństwa. W przypadku zbiorników stalowych należy uwzględnić również wpływ czynników zewnętrznych na konstrukcje takich jak śnieg i wiatr. Natomiast zbiorniki żelbetowe podziemne muszą być odporne na działanie wód gruntowych oraz mróz. Parametry zbiorników z tworzyw sztucznych, dobiera się odpowiednio do warunków zewnętrznych lub wewnętrznych, w których będą umieszczone. Istotne jest również przestrzeganie norm i przepisów dotyczących instalacji oraz wszelkiego rodzaju urządzeń koniecznych do sprawnego funkcjonowania zbiornika przeciwpożarowego.