Sporządzanie deklaracji iwa

przez | 8 sierpnia 2022

Wypadki w pracy są na porządku dziennym. Czasem, pomimo zachowania należytej staranności oraz wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ich uniknięcie nie jest możliwe. Dlatego też wszelkiego rodzaju zakłady pracy zatrudniające pracowników, muszą zadbać o to, aby zapewnić im jak najbardziej stabilne warunki związane z minimalizowaniem ryzyka. Odpowiedzialni pracodawcy zgłaszają swoich podwładnych do ubezpieczenia wypadkowego. Sporządzanie deklaracji iwa Tarnowskie Góry obejmuje właśnie realizowanie tego obowiązku w imieniu podmiotu zobowiązanego.

Kto ma sporządzić deklarację?

Deklarację składa się za dany rok kalendarzowy. Muszą ją złożyć podmioty, które jednocześnie spełniają trzy ważne kryteria. Po pierwsze, byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS-ie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu roku następnego. Nieprzerwane zgłoszenie oznacza, iż w każdym miesiącu roku była odprowadzana składka za co najmniej jednego ubezpieczonego. Po drugie, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób w roku, do którego odnosi się deklaracja. Po trzecie, na dzień 31 grudnia roku, do którego odnosi się deklaracja byli wpisani do rejestru REGON.

Jakie dane należy podać w dokumencie?

Deklaracja składa się z kilku bloków tematycznych. W pierwszym z nich podaje się m.in. kod terytorialny oraz właściwy miejscowo oddział ZUS. W bloku drugim podawane są dane identyfikacyjne płatnika składek. W trzecim bloku ustala się z kolei liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia. W bloku czwartym wpisuje się kod prowadzonej działalności gospodarczej według PKD i wskazuje się liczbę wypadków, które miały miejsce w firmie w skali roku. Ostatnie dwa bloki zawierają adresy korespondencyjne i podpisy. Deklaracja może być złożona w formie papierowej bądź elektronicznej w zależności od tego, w jaki sposób przedsiębiorstwo składa zazwyczaj dokumenty urzędowe.

Sporządzanie deklaracji iwa Tarnowskie Góry – dlaczego warto?

Przedsiębiorcy muszą zazwyczaj pamiętać o wielu sprawach i pilnować wielu istotnych terminów. Dlatego też wykonanie i przesłanie deklaracji lepiej powierzyć profesjonalistom, którzy zrobią to szybko i sprawnie. Sporządzanie deklaracji iwa Tarnowskie Góry to gwarancja wyeliminowania ryzyka potencjalnych błędów oraz oszczędności czasu, i pieniędzy. Obecnie coraz więcej podmiotów korzysta z pomocy fachowców, którzy są w stanie błyskawicznie wypełnić żądaną deklarację w imieniu płatnika składek.